Przedszkole Słoneczko

Niepubliczne przedszkole „Słoneczko” powstało 1 września 1998 roku na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Stołecznego Warszawy.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Szczególny nacisk kładziemy na okazanie szacunku dla dziecka, zaspokajanie jego potrzeb i indywidualność.

W naszym przedszkolu dziecko znajdzie nowe przyjaźnie, zaufa swoim możliwościom, rozwinie swoje zainteresowania oraz zdolności.

Zapewniamy profesjonalną opiekę, wychowanie i wszechstronne nauczanie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, a także atmosferę szacunku, akceptacji, bezpieczeństwa, uprzejmości, dzielenia się i szanowania siebie nawzajem. Oferujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, komfortowe warunki pobytu dzieci w małych grupach, wyśmienitą domową kuchnię.

Przedszkole ” Słoneczko” realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego wydaną przez MEN oraz w oparciu o autorskie programy : „Dziecięca matematyka”- prof. E. Gruszczyk -Kolczyńskiej i glottodydaktykę- prof. B. Rocławskiego.

W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy również :

 • wybrane elementy z pedagogiki zabawy,
 • program rozwijający percepcję wzrokową M. Frosting i D. Horne,
 • wybrane aktywności ruchowe z metody ” Ruch rozwijający dla dzieci” W. Sherbone,
 • koncepcję T. Gordona „Wychowanie bez porażek”,
 • metody A. Faber i E. Mazlisch ” Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

W ramach podstawowego programu proponujemy naszym wychowankom :

 • zajęcia matematyczne,
 • zajęcia przyrodnicze,
 • zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania,
 • edukację polonistyczną,
 • zajęcia plastyczno- konstrukcyjne,
 • wyjścia tematyczne (np. park, poczta, przychodnia, sklep).

Zajęcia dodatkowe:

 • język angielski
 • rytmika z tańcem nowoczesnym
 • zajęcia logopedyczne
 • gimnastyka korekcyjna

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – Prywatne przedszkole Włochy http://www.przedszkolesloneczko.pl/przedszkole_sloneczko/

ul. Płomyka 13, 02-490 Warszawa,

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *